Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Polityka Środowiskowa

MegaLak Rzepniewski Sp.J. będąca firmą specjalizującą się w uszlachetnianiu druku traktuje ochronę środowiska jako ważną składową zarządzania przedsiębiorstwem i podstawę do jego długotrwałego sukcesu.
Spółka, będąc świadoma wpływu swojej działalności na środowisko naturalne, a także odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz okolicznych mieszkańców, zobowiązuje się do:

  • optymalizacji procesów produkcyjnych dążąc do realizacji zrównoważonej gospodarki odpadami oraz minimalizowania ilości wytwarzanych odpadów
  • inwestowania w nowoczesne technologie w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników, a także minimalizowania negatywnych efektów środowiskowych prowadzonej działalności
  • stałego monitorowania wpływów środowiskowych w celu zapobiegania awariom
  • wspierania wszelkich inicjatyw stron zainteresowanych w zakresie ochrony środowiska naturalnego
  • zapewnienia zgodności z mającymi zastosowanie przepisami prawa oraz innymi wymaganiami, do których spełnienia jesteśmy zobowiązani

Dążąc do stałej poprawy efektywności środowiskowej Spółki, Kierownictwo zapewnia odpowiednie zasoby i środki niezbędne do realizacji założeń niniejszej Polityki.
Polityka Środowiskowa jest znana i realizowana przez wszystkich pracowników, wykonawców usług oraz udostępniana zainteresowanym stronom.

 

Zobowiązanie do ciągłego doskonalenia

Zajmujemy się nie tylko oferowaniem szerokiego wachlarza usług naszym klientom, jak jest m.in. - hot stamping. W MegaLak jesteśmy także zobowiązani do ciągłego doskonalenia naszych praktyk środowiskowych. Regularnie przeprowadzamy audyty i oceny naszych procesów, aby upewnić się, że są zgodne z naszymi standardami ekologicznymi i że są jak najbardziej efektywne. Jesteśmy również otwarci na nowe pomysły i innowacje, które mogą pomóc nam jeszcze bardziej zminimalizować nasz wpływ na środowisko. Naszym celem jest nie tylko spełnienie, ale przekroczenie standardów ekologicznych, aby zapewnić, że nasza działalność jest zrównoważona i odpowiedzialna. Wszystkie nasze procesy są zaprojektowane tak, aby były, jak najbardziej efektywne energetycznie i minimalizować generowanie odpadów.